tlo
uk button
pl button
de button
tlo
Button kancelaria Button zakres Button zespol Button kontakt Button publikacje
publikacje
1. K. Zawiślak, Receptum arbitrii, C.H.Beck, Warszawa 2012.

2. T. Palmirski, K. Zawiślak, Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada tres faciunt collegium, [w:] W. Uruszczak, D. Malec (red.) Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Tom 3, dedykowany Profesorowi Henrykowi Olszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

3. M. Ganobis, K. Zawiślak, Zasady powoływania i odwoływania arbitra oraz niektóre zagadnienia związane z kwestią ukształtowania pozycji prawnej arbitra w świetle Konwencji Waszyngtońskiej z 18.3.1965 r., Współczesne tendencje w prawie arbitrażowym – materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Uniwersytet Jagielloński, 3.4.2007 r.) dodatek do Monitora Prawniczego Nr 1/2009.

4. T. Palmirski, K. Zawiślak, Materialnoprawne i procesowe aspekty postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego [w:] W. Uruszczak, U. Święcicka, A. Kremer (red.), LEGES SAPERE STUDIA I PRACE DEDYKOWANE PROFESOROWI JANUSZOWI SONDLOWI W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ PRACY NAUKOWEJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

5. M. Ganobis, K. Zawiślak, Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice, C.H.Beck, Warszawa 2008.