tlo
uk button
pl button
de button
tlo
Button kancelaria Button zakres Button zespol Button kontakt Button publikacje
lampa
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno podmiotów prowadzących   działalność   gospodarczą   oraz innego   rodzaju   podmiotów,    w   tym także   urzędów i instytucji, jak również pomoc prawną na rzecz osób fizycznych.
W zakresie obsługi prawnej oferta dotyczy w szczególności:
 • udzielania porad prawnych,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • przygotowywania i opiniowania projektów umów,
 • reprezentowania klienta w relacjach handlowych,
 • zastępstwa procesowego.
W   ramach świadczenia   pomocy prawnej Kancelaria zapewnia   obsługę między   innymi w następujących dziedzinach:
 • prawo i postępowanie cywilne,
 • prawo handlowe (stosunki korporacyjne, transakcje handlowe),
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo i postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze.
Kancelaria zapewnia pełen zakres usług także w języku angielskim.
Wynagrodzenie Kancelarii kształtowane jest w bądź w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość ustalana jest z klientem, bądź wynagrodzenie godzinowe, będące iloczynem stawki godzinowej pracy prawnika i ilości godzin poświęconych danemu zagadnieniu.
W przypadku reprezentowaniu klienta w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych i w procedurach odwoławczych, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest przed podjęciem czynności.