tlo
uk button
pl button
de button
tlo
Button kancelaria Button zakres Button zespol Button kontakt Button publikacje
zespol
Karol Zawiślak

doktor nauk prawnych, adwokat, współpracuje z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrą Zarządzania w Turystyce na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako uczestnik programu Socrates-Erasmus w 2002 r. studiował na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Podczas studiów brał udział w zajęciach Szkoły Prawa Amerykańskiego, którą ukończył składając egzamin w 2003 r. W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Samorząd Europejski. Dwukrotnie, to jest we wrześniu 2009 i od listopada 2012 do marca 2013 roku prowadził badania naukowe w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

W roku 2008 ukończył aplikację radcowską prowadzoną w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz z wynikiem bardzo dobrym złożył egzamin radcowski. W kwietniu 2011 roku został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, by następnie w październiku 2011 podjąć wykonywanie zawodu adwokata.

W latach 2005 – 2010 odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego przygotował rozprawę doktorską pod tytułem: „Pojęcie, treść i charakter prawny recepti arbitrii”. W dniu 6 grudnia 2010 roku praca została poddana publicznej obronie. W styczniu 2011 roku Karol Zawiślak uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W zakresie jego szczególnych zainteresowań leży prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, a także prawo cywilne oraz problematyka sądownictwa polubownego.